NS - WY02 位移傳感器
 • · 量程:5.......150mm
 • · 輸出信號:
  4~20mA,0~5V,0~10V,0~±5V,0~±10V
 • · 用途:內置彈簧、自動復位
NS - WY03 位移傳感器
 • · 量程:25.......900mm
 • · 輸出信號:
  4~20mA,0~5V,0~10V,0~±5V,0~±10V
 • · 用途:精度高、誤差小、寬量程
  版權所有:上海天沐傳感器有限公司©Copyright NS,shanghai China